«Pare Presentat», el mercedari que predicava en valencià i evangelitzava a gitanos als altars

 In notícies

[Article extret parcialment de ReligiónenLibertad]

 

La Santa Seu ha publicat aquest dilluns els decrets aprovats pel Papa de la Congregació per a les Causes dels Sants, entre els quals es troba el reconeixement de les virtuts heroiques del mercedari espanyol Andrés Garrido Perales, conegut popularment com «Pare Presentat», nom que en realitat és una denominació acadèmica, pròpia de l’orde de la Mercè, amb la qual es designava a un Lector o Catedràtic de Teologia perquè l’Orde li concedís el títol de Mestre en Teologia.

Aquest religiós predicava habitualment en valencià, terra on se li té especial devoció. Segons els seus biògrafs, Andrés Garrido “es va lliurar de ple al sagrat ministeri en el púlpit i en el confessionari, en les visites a les presons i als hospitals, en el seu apostolat pels camps i tuguris de pobres i de gitanos”. A més, expliquen que “els més pobres i necessitats van ser l’anhel del seu inflamat esperit fins a la fi dels seus dies“.

pare-presentat-2

Fra Andrés Garrido o el «Pare Presentat» va néixer en la localitat valenciana de Vallada l’any 1663 i va morir a Xàtiva al 1728. El religiós mercedari ja va gaudir durant la seva vida d’una aurèola de santedat i són moltes les persones que s’han vist afavorides per alguna gràcia física, moral o espiritual per la seva intercessió.

Va ser lector de Teologia i mestre d’estudiants en el convent d’Oriola (Alacant). Entre 1703 i 1710 va ser president in capite del col·legi de Sant Pere Nolasc, als afores de la ciutat de València. Durant aquesta època (1705) va promoure la construcció de l’actual església barroca del seu poble natal de Vallada. Al 1718 el van nomenar comendador del convent de Sant Felip, a Xàtiva, en el qual va romandre fins a la seva defunció, al 1728.

Durant els últims anys s’ha tornat a impulsar la seva causa de beatificació, que ara sembla una mica més pròxima. En 2020 es va clausurar un procés en l’Arxidiòcesi de València en el qual s’enviava a Roma un presumpte miracle atribuït a aquest religiós mercedari, acte que va estar presidit pel propi cardenal Cañizares.

El purpurat va destacar la figura d’aquest religiós com un “alè i un estímul” per a “seguir el camí de Jesús, perquè som Església evangelitzada i evangelitzadora, i també Església santificada, de sants i de testimonis”.

Aquest presumpte miracle s’hauria produït a Xàtiva, la localitat en la qual va morir, l’any 1942. Es tracta de la curació “científicament inexplicable” d’una dona que portava deu anys greument malalta i que, després d’encomanar-se un dia al «Pare Presentat» davant una relíquia que li van portar, va sanar de manera “instantània, completa i duradora”.

 

Notificació Oficial:

Durante l’Udienza concessa a Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, il Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti:
Le virtù eroiche del Servo di Dio Andrea Garrido Perales, Sacerdote professo dell’Ordine della Beata Maria Vergine della Mercede; nato il 29 novembre 1663 a Vallada (Spagna) e morto il 23 febbraio 1728 a Xátiva (Spagna).

 

Més informació:

En la nostra secció de Publicacions, de la revista Familia Mercedaria, hi ha una revista – nº 48 – dedicada al «Pare Presentat».

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search