Professió solemne i ordenació diaconal dels frares Novais Sicínio Abudo, Inácio Jassitene i Joaquim Siquice, a Matola, Moçambic

 In notícies

Amb una gran alegria rebem la Professió Solemne i posterior Ordenació Diaconal dels nostres germans Fra Novais Sicínio Abudo, Fra Inácio Jassitene i Fra Joaquim Siquice celebrades en el seminari São Pedro Nolasco de Matola els passats 10 i 11 de febrer

 

Orde de la Santíssima Mare de Déu de la Mercè.
Seminari São Pedro Nolasco de Matola.
Crònica de la professió solemne i la ordenació diaconal:

La gràcia i la Pau del nostre Senyor Jesucrist estiguin amb vosaltres, estimats germans!

Donem gràcies a Déu per les meravelles que va realitzar en la nostra Ordre de la Misericòrdia en la Delegació de Moçambic els dies 10 i 11 de febrer, per la Professió solemne i Ordenació diaconal dels Fra Novais Sicínio Abudo, Inácio Jassitene i Joaquim Siquice.

Professió solemne

La consagració definitiva a Déu en l’Ordre de la Mercè dels frares abans esmentats va tenir lloc el dia 10 de febrer, a les 18 hores, en la Parròquia La nostra Senyora de Livramento T.3, durant la celebració eucarística presidida per Don Alberto Vera Arejula, Bisbe Mercedari de la diòcesi de Nacala.
Van concelebrar els sacerdots religiosos de la delegació, dos frares franciscans i un sacerdot diocesà de Tete.

matola-10-11-febrer-2024_1
matola-10-11-febrer-2024_2

Van assistir religiosos de la delegació, estudiants professos, postulants, les germanes missioneres mercedàries de Barcelona i Caridade, les germanes franciscanes de Maristela, les famílies dels frares Novais, Inácio i Joaquim que van venir des de Beira, Quelimane i Tete per a participar en aquestes cerimònies i diversos fidels de la Parròquia i comunitats. Fray António Marzo Calvo, delegat provincial, va rebre els seus vots.

Després de la celebració vam tenir una alegre trobada en el Seminari São Pedro Nolasco de Matola.

Ordenació diaconal

L’11 de febrer, els mateixos frares van rebre l’ordenació diaconal mitjançant imposició de mans per part de Don Alberto Vera Arejúla, bisbe mercedari de Nacala. La celebració eucarística va tenir lloc en la Parròquia La nostra Senyora de Livramento T.3 a les 9.00 hores amb la participació de diversos religiosos i religioses, Sacerdots Diocesans, seminaristes, amics, familiars i fidels de la parròquia i de La nostra Senyora de la Mercè de Xai-Xai.

Després de la celebració vam tenir una bella trobada en les antigues instal·lacions Parroquials, amb la presència de diversos convidats, amics, familiars i fidels de les nostres parròquies de Maputo i Xai-Xai.

matola-10-11-febrer-2024_3
matola-10-11-febrer-2024_4
matola-10-11-febrer-2024_5

Us fem partícips d’aquesta alegria que el Senyor ens ha concedit per al creixement de la nostra Ordre amb la professió solemne i l’ordenació diaconal d’aquests germans nostres, que el Senyor concedeixi als frares Novais, Inácio i Joaquim un ministeri fructífer.

Matola, 11 de febrer de 2024, 806 anys de la fundació de l’Orde.

Crònica en portuguès:

 

Ordem da Bem aventurada Virgem Maria das Mercês
Seminário São Pedro Nolasco da Matola.
Crónica da profissão solene e ordenação diaconal

A graça e a Paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco amados irmos! Damos graças a Deus pelas maravilhas que Ele operou na nossa Ordem das Mercês na Delegação de Moçambique nos dias 10 e 11 de fevereiro, pela Profissão solene e ordenação diaconal dos freis Novais Sicínio Abudo, Inácio Jassitene e Joaquim Siquice. A consagração definitiva a Deus na Ordem das Mercês dos referidos freis ocorreu no dia 10 de fevereiro, pelas 18 horas na Paróquia de Nossa Senhora do Livramento T.3, durante a celebração Eucarística presídida pelo Dom Alberto Vera Arejula, Bispo mercedário da diocese de Nacala . Concelebraram os religiosos sacerdotes da delegação, dois frades Franciscanos e um sacerdote diocesano de Tete. Contou com a presença dos religiosos da delegação, os estudantes professos, postulantes, as irmãs mercedária missionária de Barcelona e da Caridade, irmãs franciscanas de maristela, os familiares dos freis Novais, Inácio e Joaquim que vieram da Beira, Quelimane e  Tete para participarem nestas cerimonias e vários fieís da Paróquia e comunidades. Receberam os seus votos o Frei António Marzo Calvo delegado do Provincial. Depois da celebração tivemos uma alegre confraternização no Seminário São Pedro Nolasco da Matola.

No dia 11 de fevereiro os mesmos Freis receberam a ordenação diaconal pela imposição das mãos do Dom Alberto Vera Arejúla bispo mercedário de Nacala. A celebração Eucaristica teve lugar na Paróquia de Nossa Senhora do Livramento T.3 pelas 9: 00 horas com a participação de vários religiosos e religiosas, Sacerdotes Diocesano,  seminaristas, amigos, familiares e os fieís da Paróquia Nossa Senhora do Livramento T.3 e Nossa Senhora das Mercês de Xai-Xai. Apóis a celebração tivemos uma bela confraternização nas antigas instalações da Paróquia, com a presença de vários convidados, amigos , familiares e fiéis das nossas paróquias de Maputo e Xai-Xai.

Vos fazemos participar desta alegria que o Senhor nos concedeu para o crescimento da nossa Ordem com a profissão solene e ordenação diaconal destes nossos irmãos, que o Senhor conceda aos Freis Novais, Inácio e Joaquim um frutuoso ministério.

Matola, 11 de fevereiro 2024, aos 806 anos da fundação da Ordem.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt