Moçambic

SEMPRE AL

COSTAT DEL PRES

A la comunitat de Moçambic actuem a:

1 Pisos de reinserció

1.1 Casa de la Misericòrdia. Es tracta d’un pis que atén homes que han sortit de la presó i necessiten una llar on menjar, dormir i créixer a nivell personal per poder emprendre aquesta segona oportunitat.

2 Presons

2.1 Cadeia Central de Maputo (2500 homes).

2.2 Cadeia de Machava, B.O (850 homes).

2.3 Cadeia Civil de Maputo (300 homes).

2.4 Cadeia de Dones Ndlavela (120 dones).

2.5 Cadeia de Xai-Xai (365 homes i dones).

3 Centres Nutricionals

3.1 Centre Nutricional San Damaso

3.2 Orfanato Xai-Xai Els mercedaris atenem a més de 1000 famílies en una zona on el nivell d’infraestructures, d’escolarització, accés als serveis de salut i aigua són gairebé inexistents

4 Escoles

4.1 Escola Livramento (Maputo). Fem possible que joves puguin estudiar per posteriorment ingressar a la universitat. Ara és el moment de donar-los eines perquè en un futur tinguin moltes més possibilitats.

5 Uns altres

5.1 Merces per a tot. Ajudem a nens albins per a la seva formació, sensibilització i prevenció del càncer de pell

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search