Professió Solemne i Ordenació Diaconal de Fr. Alveu Jacinto Luis i Fr. Dinis Inácio Piquina en la Parròquia de La nostra Senyora de l’Alliberament de Matola

 In notícies

Amb una gran alegria rebem la Professió Solemne i Ordenació Diaconal dels nostres germans Fr. Alveu Jacinto Luis i Fr. Dinis Inácio Piquina celebrades en la parròquia de La nostra Senyora de l’Alliberament els dies 4 i 5 de febrer

 

La gràcia i la pau del nostre Senyor Jesucrist sigui amb vosaltres, benvolguts germans!

Donem gràcies a Déu per les meravelles que va realitzar en la nostra Ordre de la Mercè en la Delegació de Moçambic els dies 4 i 5 de febrer, per la Professió solemne i Ordenació Diaconal dels germans Alveu Jacinto Luis i Dinis Inácio Piquina.

Professió Solemne

La consagració definitiva a Déu en l’Ordre de la Misericòrdia dels citats frares va tenir lloc el 4 de febrer, a les 18.00 hores en la Parròquia de La nostra Senyora de l’Alliberament, durant la celebració eucarística presidida per Fra José António Marzo Calvo, Delegat Provincial i Superior de la comunitat mercedària de Matola.

Va comptar amb la presència dels religiosos de la delegació, els estudiants professos, postulants, aspirants, les Germanes Mercedàries Missioneres de Barcelona i de la Caritat, les Germanes Franciscanes de María Estrella, els familiars dels germans Alveu i Dinis que van venir des de Beira i Nampula per a participar en aquestes cerimònies i diversos feligresos i comunitats.
El germà António Marzo Calvo, delegat del Provincial, va rebre els seus vots.

alveu-luis-_dinis-piquina_1

Després de la solemne celebració, tots els presents vam tenir una alegre trobada en el Seminari Sant Pere Nolasc a Matola.

Ordenació Diaconal

alveu-luis-_dinis-piquina_2

El 5 de febrer, els germans Alveu i Dinis van rebre l’ordenació diaconal per imposició de mans de Don Alberto Vera Arejúla, bisbe mercedari de Nacala.

La celebració eucarística va tenir lloc en la Parròquia de La nostra Senyora de l’Alliberament a les 9.00 hores amb la participació de diversos religiosos i religioses, seminaristes, amics i familiars i fidels d’aquesta parròquia i també de la parròquia de La nostra Senyora de la Mercè de Xai-Xai.

Després de la celebració, vam tenir una bonica trobada en l’antic local de la parròquia, amb la presència de diversos convidats, amics i familiars, fidels de les nostres parròquies de Maputo i Xai-Xai.

Us fem partícips d’aquesta alegria que el Senyor ens ha donat pel creixement de la nostra Ordre amb la professió solemne i l’ordenació diaconal d’aquests germans nostres, que el Senyor concedeixi a Fr. Alveu Jacinto Luis i Fr. Dinis Inácio Piquina un fructífer ministeri.

Matola, 6 de febrer de 2023, en el 805 aniversari de la fundació de l’Ordre.

alveu-luis-_dinis-piquina_3
alveu-luis-_dinis-piquina_4

Texto original em português:

Ordem da Bem aventurada Virgem Maria das Mercês Seminário São Pedro Nolasco da Matola.
Crónica da profissão solene e ordenação diaconal

A graça e a Paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco amados irmos! Damos graças a Deus pelas maravilhas que Ele operou  na nossa Ordem das Mercês na Delegação de Moçambique nos dias 04 e 05 de Fevereiro, pela Profissão solene e ordenação diaconal dos freis Alveu Jacinto Luis e Dinis Inácio Piquina. A consagração definitiva a Deus na Ordem das Mercês dos referidos freis ocorreu no dia 04 de Fevereiro, pelas 18 horas na Paróquia de Nossa Senhora do Livramento T.3,  durante a celebração Eucaristica presídida pelo Frei José António Marzo Calvo, Delegado Provincial e Superior da comunidade mercedária da Matola. Contou com a presença dos religiosos da delegação, os estudantes professos, postulantes, aspirantes, as irmãs mercedária missionária de Barcelona e da Caridade, irmãs franciscanas de maristela, os familiares dos freis Alveu e Dinis que vieram da Beira e Nampula para participarem nestas cerimonias e vários fieís da Paróquia e comunidades. Receberam os seus votos o Frei António Marzo Calvo delegado do Provincial. Depois  da celebração tivemos uma alegre  confraternização no Seminário São Pedro Nolasco da Matola.

No dia 05 de Fevereiro os freis Alveu e Dinis receberam a ordenação diaconal pela imposição das mãos do Dom Alberto Vera Arejúla bispo mercedário de Nacala. A celebração Eucaristica teve lugar na Paróquia de Nossa Senhora do Livramento T.3 pelas 9: 00 horas com a participação de vários religiosos e religiosas, seminaristas, amigos e familiares e os fieís da Paróquia Nossa Senhora do Livramento e Nossa Senhora das Mercês de Xai-Xai. Apóis a celebração tivemos uma bela confraternização nas antigas instalações da Paróquia, com a presença de vários convidados, amigos e familiares, fieís das nossas  paróquias de Maputo e Xai-Xai.

Vos fazemos participar desta alegria que o Senhor nos concedeu para o crescimento da nossa Ordem com a profissão solene e ordenação diaconal destes nossos irmãos, que o Senhor conceda ao Frei Alveu Luis e Dinis Piquina um frutuoso ministério.

Matola, 06 de Fevereiro 2023, aos 805 anos da fundaçao da Ordem.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt