Fr. Johnny Chacón i Fr. David Pérez van rebre el ministeri del acolitat

 In notícies

En la parròquia Sant Pere Nolasc de Mixco (Guatemala) va tenir lloc una bonica celebració en la qual, els religiosos mercedaris de vots simples, Fr. Johnny Chacón i Fr. David Pérez van fer un pas més en el seu camí cap al ministeri sacerdotal

 

En la festa del Corpus Christi, 16 de juny, en la capella del Santíssim de la parròquia Sant Pere Nolasc de Mixco (Guatemala), els religiosos de vots simples Fr. Johnny Chacón i Fr. David Pérez van fer un pas més en el seu compromís amb l’Església en rebre el ministeri del acolitat, un pas més en el seu camí cap al ministeri sacerdotal.

La celebració la va presidir el P. José Zaporta, vicari provincial qui els va conferir aquest orde menor del acolitat.

El ministeri del acolitat els fa ministres extraordinaris de l’eucaristia, servidors de l’altar i una invitació a créixer en l’amor a Jesús-eucaristia.

En aquesta celebració van estar acompanyats per la comunitat formativa del Seminari i per la comunitat d’Antiga Guatemala i per alguns familiars.

Va ser un dia viscut des de l’eucaristia, sagrament central de la nostra fe.

ministerio-del-acolitado_1
ministerio-del-acolitado_2
ministerio-del-acolitado_3
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search