Saragossa

SEMPRE AL

COSTAT DEL PRES

A la comunitat de Saragossa actuem a:

1 Pisos de reinserció

1.1 Llar Mercedària, pl. Alcobendas 1.

2 Presons

2.1 Centre Penitenciari de Zuera. (1350 homes i 90 dones).

2.3 Treballs a la comunitat.

3. Padrins

Donem suport a les famílies de Guatemala i El Salvador.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search